Porady

Jak zamknąć konto w Idea Bank?

Spis treści:

 • Jak zamknąć kartę w Idea Bank?
 • Zamykanie rachunku w Idea Bank
 • Jak napisać wypowiedzenie umowy rachunku w Idea Bank?
 • Chcę zamknąć sam dostęp internetowy

Jak zamknąć kartę w Idea Bank?

Kartę można zamknąć szybko i bez większego wysiłku.

Jeśli nie używasz już karty możesz ją zastrzec na dwa sposoby:

 • na infolinii 

Dzwoniąc pod numer 22 101 10 10 lub 801 999 111.

Standardowo konsultanci są dostępni codziennie od 8.00 do 20.00.

 • w systemie bankowości elektronicznej.

Karta debetowa przypisana jest do konkretnego konta. To znaczy, że zostanie automatycznie zamknięta z chwilą likwidacji rachunku.

Zamykanie rachunku w Idea Bank

Trzeba przyznać, że bank stwarza wrażenie nowoczesnego, a przez długi czas procedura likwidacji konta była taka sama, jak w Pekao SA. Ale czas przyniósł dobre zmiany.

Dyspozycję zamknięcia rachunku należy złożyć:

 • osobiście

Pismo należy zanieść do dowolnego oddziału Idea Bank.

Kliknij, aby otworzyć wyszukiwarkę oddziałów.

 • listownie, na adres centrali:

Idea Bank SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
z dopiskiem Departament Operacji

 • telefonicznie, pod numerem infolinii 22 101 10 10 lub 801 999 111. Dostępne 8-20.

Jeśli zanosisz pismo osobiście, to warto poprosić o pieczątkę na własnej kopii, aby mieć potwierdzenie, że dokument do banku wpłynął (i nie zapodział się gdzieś przypadkiem). Z tego samego powodu pocztą najlepiej wysłać poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Jak napisać wypowiedzenie umowy rachunku w Idea Bank?

Bank nie stawia wymagań co do formy dokumentu. Można je napisać samodzielnie lub poprosić w placówce o druk do wypełnienia. 

Pamiętaj, że w treści wypowiedzenia muszą się znaleźć dane klienta, które umożliwią jego identyfikację.

Jeśli Twój wzór podpisu znajduje się w banku, pismo musi być podpisane zgodnie z wzorem. Różnica podpisów skutkuje odrzuceniem wniosku.

Jeśli natomiast bank nie ma wzoru (dla kont zakładanych przelewem), wówczas:

 • weryfikuje dowód osobisty, gdy likwidujemy konto osobiście, lub
 • dzwoni, aby potwierdzić dyspozycję, jeśli wypowiadamy umowę listownie.

Dodatkowy numer konta

Warto podać w wypowiedzeniu numer rachunku w innym banku. Idea Bank przeleje tam resztę środków. Bezpłatnie.

Długość okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia trwa 30 dni. Liczony jest od momentu otrzymania pisma przez bank. Przewidziane cennikiem opłaty (o ile nas dotyczą) pobierane są zgodnie z harmonogramem, tzn. w tym samym dniu miesiąca co zwykle.

Dostęp do kanałów elektronicznych Idea Bank

Dostęp do bankowości elektronicznej może zostać zamknięty tylko wówczas, gdy nie mamy w Idea Bank żadnych aktywnych produktów. Jeśli więc zamykamy konto, a mamy jeszcze aktywną np. lokatę, to profil w bankowości internetowej pozostaje aktywny.

Bank zamyka dostęp do kanałów elektronicznych tylko na prośbę klienta.

Chcę zamknąć sam dostęp internetowy

Co zrobić w sytuacji, gdy o konto nigdy nie wnioskowaliśmy, ale korzystamy z systemu w celu zakładania lokat?

Albo zamknęliśmy konto w Idea, ale dostęp do bankowości internetowej jest nadal aktywny?

Chociaż można go zablokować dzwoniąc na infolinię banku (22 101 10 10 lub 801 999 111), to blokada nie jest równoznaczna z usunięciem profilu.
Zablokowany dostęp można odblokować później w oddziale. Oznacza to, że nasze dane są nadal w posiadaniu banku.

W jaki sposób można definitywnie zamknąć dostęp?

Aby to zrobić trzeba odwiedzić placówkę lub wysłać oświadczenie droga pocztową z prośbą o likwidację profilu w bankowości internetowej.

Potwierdzenie likwidacji rachunku

 

Idea Bank przesyła swoim klientom bezpłatne potwierdzenie likwidacji konta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *