Porady

Jak zamknąć konto w ING?

Spis treści: 

 • Likwidacja konta ING – powody
 • Zastrzeżenie karty ING
 • Zamknięcie konta ING
 • Jak zamknąć konto ING w oddziale?

Likwidacja konta ING – powody

Z ciekawości spojrzałem na uzasadnienie ostatnich podwyżek. I co się dowiedziałem?

Przyczyną zmiany jest wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniaw sektorze przedsiębiorstw, o którym mowa (w przypadku kart) w § 81 ust. 3 pkt 2 w zw. z ust. 4 Regulaminu.

gdzie z kolei czytamy, że:

Bank jest uprawniony do podwyższenia wysokości opłat i prowizji, o nie więcej niż 200 % dotychczas obowiązującej stawki (…)

Powstaje więc pytanie: Wzrost z 0 zł na 2,5 zł, to ile %? Mniej, czy więcej niż 200?

Zastrzeżenie karty ING

Czy będziemy zamykać całe konto, czy nie, to zwykle zaczynamy od likwidacji karty. W ten sposób późniejsza procedura zamknięcia konta jest szybsza.

W ING kartę możemy zamknąć / zastrzec:

 • zadzwoniąc pod całodobowy numer (32) 357 00 12  lub
 • logując się do systemu ING BankOnLine
 • w oddziale banku

Aby zastrzec przez system, logujemy się do Mojego ING, a następnie:

Klikamy „Dane i ustawienia” → „Bezpieczeństwo” → „Zastrzeż kartę”.
Możemy też ze strony karty – po prawej stronie kliknąć link „Zastrzeż kartę”;

Jak zastrzec kartę do konta w ING

Karta już zastrzeżona. Pamiętajmy tylko, że możemy zostać obciążeni proporcjonalną opłatą za zamkniętą kartę w danym cyklu rozliczeniowy, o ile nie spełniliśmy wcześniej warunku zwalniającego nas z tej opłaty.

Zamknięcie konta ING

Przechodzimy teraz do procedury zamknięcia rachunku.

Niestety próżno szukać możliwości zamknięcia głównego rachunku rozliczeniowego (RORu) przez internet (w tem sposób można zamknąć tylko rachunek oszczędnościowy OKO), telefon czy nawet listownie…

A przepraszam, zgodnie z paragrafem § 89 regulaminu możemy zamknąć rachunek wysyłając wypowiedzenie pocztą, ale …

W przypadku składania dyspozycji w odniesieniu do których Regulamin lub Komunikat przewiduje możliwość ich złożenia drogą korespondencyjną z kraju lub z zagranicy, własnoręczność podpisu osoby uprawnionej do złożenia dyspozycji, musi być potwierdzona,  (..)

 1. w kraju przez notariusza;
 2. za granicą przez polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub notariusza kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o pomocy prawnej.
Aktualizacja: 17.07.2019
Obecnie wystarczy złożyć na wypowiedzeniu własnoręczny podpis. Wizyta u notariusza nie jest już konieczna.

W piśmie, oprócz treści samego wypowiedzenia, należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • PESEL,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • numer zamykanego rachunku.

Pismo wysyłamy pod adres:

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Jak zamknąć konto ING w oddziale?

Na początek szukamy najbliższej placówki.

Wyszukiwarka oddziałów ING >>

Najlepiej przed wyjazdem wyzerować stan konta. Jeżeli jednak będąc w banku stwierdzimy, że  na rachunku głównym zostały nam jeszcze jakieś środki, to możemy za pomocą “triku” ominąć opłatę za ich wypłacenie.

Standardowo przy koncie Direct za wypłatę w oddziale płacimy 9 zł, ale wystarczy poprosić o przelanie środków na rachunek oszczędnościowy OKO (za darmo), a następnie bezpłatnie wypłacić je już z konta oszczędnościowego (pierwsza operacja w miesiącu jest za 0 zł).

Ważne jest tylko, żeby oddział banku, do którego się udajesz miał obsługę kasową na miejscu. Tylko wtedy będzie możliwe wypłacenie pieniędzy. To ważne, bo ING Bank Śląski przoduje w liczbie placówek “bezgotówkowych”. Ma już ich ponad 100 w całej Polsce.

Na szczęście dalsze zamknięcie konta ING przebiega już bardzo sprawnie.

Drukowana są dwie oddzielne dyspozycje:

 1. Zamknięcia rachunku Otwarte Konto Oszczędnościowe i Zamknięcia dostępu do systemów bankowości elektronicznej
 2. Zamknięcia rachunku KONTO Z LWEM (Direct / Komfort) w PLN dla Klientów indywidualnych.

Zamknięcie konta nie powinno potrwać dłużej niż kilkanaście minut. U mnie cały proces potrwał trochę dłużej, gdyż jednocześnie likwidowałem rachunek IKZE (o Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego napiszę w innym artykule).

Dobrą informacją jest to, że w przypadku kont osobistych ING nie ma okresu wypowiedzenia.

Co to oznacza?

Gdy po powrocie do domu zalogowałem się do systemu, to już nie było widocznych rachunków.

Jak zamknąć konto w ING

 

Na koniec jeszcze dwie ważne sprawy:

Gdy zamkniesz konto, ING nadal będzie przetwarzał Twoje dane w celach marketingowych. Aby tak się nie działo, trzeba wycofać zgody marketingowe.

Podczas likwidacji konta poproś oo wprowadzenie zmian w danych klienta indywidualnego.Wszystkie punkty oświadczenia mają się zaczynać od “Nie wyrażam zgody”.

Poproś o kopię wszystkich podpisywanych dokumentów. Tak, w razie… 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *