Porady

Jak zamknąć konto w Alior Banku?

Spis treści : 

 • Zamykamy kartę do rachunku
 • Likwidujemy konto w Alior Banku
 • Zamknięcie konta w Alior Banku przez internet
 • Zamknięcia konta w Alior drogą listowną
 • Zamknięcie konta podczas wizyty w oddziale
 • Jak zamknąć konto firmowe
 • Jak zamknąć konto w Kantorze Walutowym Alior Banku

Bank daje nam do wyboru 3 opcje zamknięcia konta:

 • przez system transakcyjny
 • listownie
 • w oddziale banku.

Zamykamy kartę do rachunku

Kartę do konta możemy zamknąć na kilka sposobów:

19 502
12 19 502 (z sieci Play)
12 370 7000 (tel. stacjonarne i komórkowe)

Czynna 7 dni w tygodniu. Konsultanci są dostępni 24 godziny na dobę.

Zamknięcie konta w Alior Banku przez internet

Po pierwsze musimy zalogować się do systemu Alior Banku.

Można w tym celu użyć nowej wersji bankowości internetowej udostępnionej na przełomie 2018 r.

Następnie kierujemy swoje oczy na sekcję Wiadomości (w prawym górnym rogu) i klikamy “Napisz nową wiadomość”.

W nowej wiadomości wybieramy: Zapytanie - Rachunki Bankowe - Zamknięcie konta osobistego, konta oszczędnościowego - Klient indywidualny.

Jak-zamknac-konto-w-alior-przez-internet

Treść wiadomości powinna zawierać:

 • numer konta, które zamierzasz zamknąć,
 • tryb zamknięcia rachunku (regulaminowy lub natychmiastowy)
Uwaga! Tryb natychmiastowy jest dostępny rzadko. Tzn. tylko wtedy, gdy bank zmienia Tabelę Opłat lub Regulamin. Gdy jest taka możliwość, informuję o tym na początku wpisu.
 • numer rachunku do zwrotu pozostawionych środków,
 • deklarację, czy razem z umową konta chcemy rozwiązać także umowę ramową,
 • dopisać też numery kont oszczędnościowych.

Po 30 dniach od wysłania wiadomości, bo tyle standardowo trwa okres wypowiedzenia, konto powinno zostać zamknięte.

Warto wtedy sprawdzić, czy na podany w wypowiedzeniu rachunek wpłynęła nadwyżka środków.

Ile pieniędzy zostawić na likwidowanym rachunku?

 

Minimum tyle, by wystarczyło na pokrycie comiesięcznych opłat. Plus niewielka nadwyżka. Na wszelki wypadek.

Jeśli na rachunku powstanie debet, to bank go nie zamknie. Żaden bank, nie tylko Alior, nie zlikwiduje zadłużonego konta.

W okresie wypowiedzenia opłaty naliczają się zgodnie ze standardowym harmonogramem. Najczęściej na koniec miesiąca. Wtedy też bank sprawdza, czy zostały spełnione warunki bezpłatności.

Zamknięcia konta w Alior drogą listowną

 

 

Wypowiedzenie, takiej samej treści jak mail, można wysłać listownie na adres korespondencyjny banku.

Alior Bank SA
ul. Postępu 18 B
02-676 Warszawa

Najlepiej poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Podpisz pismo zgodnie ze wzorem, jeśli wzór został złożony w banku.

W piśmie trzeba też umieścić dane, które umożliwią identyfikację klienta w systemie bankowym. Czyli dane osobowe, adres i PESEL.

Zamknięcie konta podczas wizyty w oddziale

Podpisane wypowiedzenie można też zanieść osobiście do oddziału banku.

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć najbliższy oddział.

Zaznacz tylko opcję “oddziały”.

W takim wypadku warto mieć własną kopię pisma i poprosić o pieczątkę z datą wpływu. Mamy wtedy dowód, że pismo do banku dotarło. Od tej daty liczony jest okres wypowiedzenia.

TRYB NATYCHMIASTOWY

Do dnia 13 września 2019 r. włącznie jest możliwość rozwiązania umowy rachunku w trybie natychmiastowym. Bez okresu wypowiedzenia. W piśmie trzeba się powołać na zapowiedziane zmiany dokumentów.

Dostępne są wszystkie ścieżki składania wypowiedzenia – w systemie, listownie oraz osobiście, w oddziale.

Treść wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym RÓŻNI SIĘod standardowej. Brzmi następująco:

 

“Tytuł: Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego ze skutkiem natychmiastowym

 

W związku z planowanymi zmianami w Taryfie Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych wypowiadam umowę rachunku

nr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX wraz z umową ramową w trybie natychmiastowym.

W przypadku wystąpienia nadpłaty na rachunku na dzień rozwiązania umowy, proszę o jej przekazanie na rachunek bankowy prowadzony na moją rzecz YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Proszę o potwierdzenie realizacji dyspozycji, o ile jest ono bezpłatne.

Z dniem rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku proszę o rozwiązanie umowy zintegrowanej o świadczenie usług drogą elektroniczną. Proszę równocześnie o likwidację kartoteki klienta.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) proszę o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych oraz ich usunięcie. “

 

 

Uwaga! Rozwiązanie umowy ramowej zamyka dostęp do kanałów elektronicznych. Jeśli wypowiemy tylko umowę konta, to dostęp do bankowości elektronicznej pozostanie aktywny.

Zanim złożysz dyspozycję ze skutkiem natychmiastowym upewnij się, czy to konto nie zostało podane np. pracodawcy do wypłaty pensji lub w innym ważnym miejscu.

Jak zamknąć konto firmowe

Niestety opisana powyżej procedura zamknięcia konta przez wiadomość w systemie nie sprawdziła się u mnie w przypadku zamykania konta firmowego. W otrzymanej odpowiedzi z banku zostałem poinformowany, aby udać się do placówki.

W samej placówce poszło już sprawnie. Wystarczył jeden podpis i dyspozycja rozwiązująca umowę została złożona. Okres wypowiedzenia trwał 30 dni, tyle samo co w przypadku konta osobistego.

Jak zamknąć konto w Kantorze Walutowym Alior Banku

Zamknięcie konta w Kantorze Walutowym nie powinno sprawić dużo trudności.

Możesz to zrobić:

 • Pisemnie na adres korespondencyjny Alior Banku
  tj. ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa,
 • W oddziale Alior Banku
 • W bankowości internetowej („Napisz wiadomość”, grupa „Zamknięcie konta osobistego/konta oszczędnościowego – Klient Indywidualny”, należy podać numer rachunku, który ma zostać zamknięty),
 • Na infolinii pod nr 19 502

Saldo zamykanego rachunku powinno wynosić 0 PLN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *