Porady

Zamknięcie karty kredytowej lub konta w Citi Handlowy

Spis treści:

 • Jak zamknąć kartę kredytową w Citi?
 • Jak napisać wypowiedzenie karty kredytowej w Citi Handlowy?
 • ZAMYKANIE KARTY KREDYTOWEJ W CITI W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM
 • Jak zamknąć konto osobiste w Citi?
 • Zamknięcie Citi Konta lub Citi Priority

Bank Citi Handlowy zapewnia pełen wachlarz metod zamknięcia karty kredytowej i konta

Jak zamknąć kartę kredytową w Citi?

Mamy do wyboru 4 sposoby rozstania się z kartą kredytową. Poniżej krótko je opisałem, zaczynając od najwygodniejszego.

Kartę kredytową w Citi Handlowy można zamknąć:

 • na infolinii, numer: +48 22 362 24 84 lub +48 22 692 24 84
 • w systemie transakcyjnym – przez okno kontakt:

Logujemy się do Citibank Online , a następnie klikamy:

Kontakt z bankiem → Zapytaj/Złóż zlecenie → Karty Kredytowe → Zamknięcie karty

citi-online-kontakt-z-bankiem
Jeśli logujesz się przez nowy system bankowości elektronicznej, to po naciśnięciu kontakt mamy mniej opcji. I są w tym przypadku mniej oczywiste. Proponuję wybrać Karty kredytowe -> Opłaty
Citi Bank Online - kontakt i zamkniecie karty i rachunku

 • listownie, najlepiej poleconym z potwierdzeniem odbioru, na adres:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

ul. Goleszowska 6

01-260 Warszawa

 • osobiście – tutaj znajdziesz wyszukiwarkę oddziałów.
 • przez system bankowości elektonicznejNOWOŚĆ!
  Podaję ścieżkę bezpośrednio do wniosku o zamknięcie karty lub naklejki zbliżeniowej: Usługi i Profile > Karty Płatnicze > Zarządzaj kartą > Zamknij kartę

Jak napisać wypowiedzenie karty kredytowej w Citi Handlowy?

Jeśli chcesz rozwiązać umowę pisząc wypowiedzenie, to jego treść można właściwie ująć w jednym zdaniu.

 

“Dotyczy: Karty Kredytowe

Temat: Zamknięcie karty

 

Proszę o przyjęcie dyspozycji wypowiedzenia Umowy Karty Kredytowej nr … z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
Proszę o przesłanie potwierdzenia likwidacji karty – Listu Informacyjnego, o ile jest ono bezpłatne.”
Należy pamiętać o uregulowaniu zadłużenia na karcie. W innym przypadku dyspozycja nie zostanie zrealizowana.

 

Jeśli bank daje taką możliwość, ja najchętniej korzystam z opcji złożenia wypowiedzenia przez system bankowości elektronicznej:

Dyspozycja zamknięcia karty w Citibanku

Jeśli jednak zdecydujesz się wysłać tradycyjną pocztą, pamiętaj aby:

 • podpisać pismo zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku oraz
 • podać w piśmie swoje dane osobowe, adres, PESEL oraz numer telefonu.

Potwierdzenie zamknięcia karty kredytowej

 

Gdy zamykam konto lub kratę kredytową zachowuję dokumenty, które potwierdzają, że operacja przebiegło pomyślnie. Już mi się kiedyś zdarzyło, że zamknięte konto wcale nie było zamknięte i bank nadal naliczał mi opłaty. Wolę więc dmuchać na zimne. Wysłałem w tej sprawie maila do Citi. Oto, czego się dowiedziałem:

Zaświadczenia potwierdzające zamknięcie Karty Kredytowej – kosztuję 35 zł, może Pan jednak zamówić bezpłatny List Informacyjny, który nie będzie jednak honorowanym dokumentem dla innych instytucji finansowych.

Jak zamknąć konto osobiste w Citi?

Przed rozpoczęciem procedury zamknięcia konta w Citi, warto mieć już otwarte inne konto, na które ustawisz przelewy wynagrodzenia i poinformujesz pozostałe osoby/instytucje o jego zmianie.

 

Czy konieczne jest zastrzeganie karty Citi?

 

Gdy planujemy zamknięcie konta, nie jest konieczne wcześniejsze zastrzeganie karty debetowej, gdyż:

… wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z rezygnacją z karty Citicard wydanej do Konta Osobistego.

Jeśli jednak planujesz rozstać się tylko z debetówką, a zostawić rachunek lub zastrzec utraconą kartę, należy zadzwonić na infolinię.

 CitiPhone jest dostępny pod numerami:
+48 22 362 24 84 lub +48 22 692 24 84

Zamknięcie Citi Konta lub Citi Priority

Jak więc zamknąć rachunek osobisty? Podobnie, jak w przypadku karty kredytowej, konto w Citi zamkniemy na 4 sposoby.

Wypowiedzenie można złożyć:

 • telefonicznie, czyli przez CitiPhone
 • przez internet, czyli logując się do Citibank Online, gdzie klikamy Kontakt z bankiem → Zapytaj/Złóż zlecenie → Rachunki osobiste
 • listownie,
 • osobiście.

Numer infolinii, dane do wysłania listu i wyszukiwarkę oddziałów znajdziesz powyżej, w akapicie dotyczącym likwidacji karty kredytowej.

 

Jak napisać dyspozycję zamknięcia konta w Citi Handlowy?

 

W treści wypowiedzenia trzeba wskazać numer konta do zamknięcia.

 

“Temat: Rozwiązanie umowy konta osobistego

 

Proszę o przyjęcie dyspozycji wypowiedzenia Umowy Rachunku Bankowego w celu zamknięcia rachunku nr … z zachowaniem regulaminowego okresu wypowiedzenia, wraz z przypisaną do niego kartą debetową.

W przypadku wystąpienia nadpłaty na rachunku proszę o jej przekazanie na rachunek bankowy nr …
Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) proszę o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych oraz ich usunięcie.
Proszę o przesłanie potwierdzenia zamknięcia rachunku, o ile jest ono bezpłatne.”

Jeśli składasz dyspozycję w formie papierowej, pamiętaj o zamieszczeniu w piśmie danych osobowych, adresu, PESELU i numeru telefonu.
Podpisz pismo zgodnie ze wzorem. Jeśli podpisy będą się różniły, konto nie zostanie zamknięte. Gdy bank ma wątpliwości, co do autentyczności złożonej dyspozycji, dzwoni, aby ją potwierdzić.

Likwidacja Citi Konto – walutowe

 

Konta walutowe np. w USD lub EUR możemy zamknąć bezpośrednio przez bankowość elektroniczną.

Klikamy w “Zarządzaj ustawieniami” przy danym subkoncie i wykonujemy dyspozycję natychmiastowego zamknięcia konta.

 

O czym pamiętać zamykając konto w Citibanku?

Od momentu przyjęcia dyspozycji przez bank, konto pozostaje aktywne jeszcze przez 30 dni. W tym okresie Citi pobiera opłaty, zgodnie ze standardowym harmonogramem i posiadaną taryfą.

Pamiętaj! Jeśli nie zostawisz na koncie środków, lub będzie ich za mało, to powstanie debet. Żaden bank nie zamknie zadłużonego konta. Dlatego należy zostawić min. tyle środków, aby wystarczyło na pokrycie opłat i należności wobec banku.

Jeśli zostawisz więcej, niż jest to konieczne, to bank przeleje nadwyżkęna wskazane w wypowiedzeniu konto. Taki przelew likwidacyjny w Citi jest wykonywany za darmo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *