Porady

Jak zamknąć konto w BOŚ banku?

Spis treści:

  • Jak zamknąć lub zastrzec kartę w BOŚ?
  • Zamykanie konta w BOŚ
  • Treść wypowiedzenia
  • Ile środków zostawić na rachunku?
  • A co, jeśli mam aktywną lokatę?

Jak zamknąć lub zastrzec kartę w BOŚ?

Jeśli chcesz zastrzec kartę, bo np. ją zgubiłeś, to należy zadzwonić na numer infolinii banku:

+48 22 543 34 34 lub 801 355 455

Karta zastrzeżona wznawia się automatycznie i jest płatna. Tak samo, jak aktywna.

Jeśli chcesz się pozbyć opłaty za kartę, trzeba ją zamknąć. To jednak wymaga zachowania formy pisemnej. Procedura jest identyczna, jak w przypadku zamykania konta. Bank na prośbę klienta nie wznawia zamykanej karty, chyba że jej termin ważności jest krótszy niż 30 dni. W takim przypadku zostanie wznowiona z automatu.

Zamykanie konta w BOŚ

Wypowiedzenie umowy rachunku i karty wymaga zachowania formy pisemnej.

Gdy chcemy zamknąć konto w BOŚ, mamy do wyboru:

  • wizytę w oddziale – polecam wyszukiwarkę oddziałów
  • wysłanie pisma na adres wybranej palcówki. Najlepiej tej, która prowadzi konto. ALE ta opcja jest dostępna tylko dla osób, które złożyły w banku wzór podpisu.

Jeśli posługiwałeś się tokenem, to nie musisz go zwracać. Przy większości umów naliczana była opłata za jego wydanie. Stanowi więc własność klienta.

Treść wypowiedzenia

Dyspozycję można napisać samodzielnie, lub skorzystać z bankowego wzoru – są dostępne w oddziałach.

30-dniowy okres wypowiedzenia liczony jest od dnia, w którym pismo wpłynęło do banku. Jeśli wybierasz się do oddziału, zrób kopię pisma i poproś o pieczątkę z datą wpływu. Gdy wysyłasz pocztą, to najlepiej poleconym z potwierdzeniem odbioru.

A co napisać w piśmie?

Poniżej przykład.

 

” Niniejszym pismem wypowiadam:
– umowę rachunku o numerze:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (numer zamykanego rachunku)
– umowę przypisanej do niego karty debetowej
– umowę o dostępie do bankowości elektronicznej.
Proszę o wykonanie dyspozycji z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
W przypadku wystąpienia nadpłaty na ww. rachunku (na dzień jego likwidacji), proszę o jej przekazanie na rachunek bankowy:
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (numer innego rachunku) w banku XYZ
Proszę także o:
– umożliwienie dostępu do serwisu telefonicznego i internetowego w czasie trwania okresu wypowiedzenia,
– zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych oraz ich usunięcie (na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO)),
– przesłanie potwierdzenia likwidacji rachunku, o ile jest ono bezpłatne.”

 

W piśmie trzeba też podać swoje dane osobowe, adres, PESEL i dane kontaktowe.

 

Pamiętaj, aby przez wysłaniem podpisać wypowiedzenie zgodnie z wzorem złożonym w banku. Jeśli podpisy będą się różniły, bank odrzuci wniosek.

… opłata za wydanie zaświadczenia o zamkniętym rachunku wynosi 50 PLN.

Drożej chyba już się nie da.

Ile środków zostawić na rachunku?

Podczas okresu wypowiedzenia, czyli przez miesiąc od dostarczenia pisma, bank może naliczać opłaty zgodnie ze standardowym cennikiem.

Gdy likwidujesz rachunek, pamiętaj, aby zostawić na nim kwotę, która wystarczy na pokrycie comiesięcznych należności. Jeśli na koncie będzie za mało środków, to powstanie debet. A żaden bank nie zamknie zadłużonego rachunku.

Ja zazwyczaj zostawiam trochę więcej, niż jest to konieczne. Robię to celowo, aby otrzymać przelew likwidacyjny. Bank w ten sposób zwraca nadwyżkę środków po zamknięciu konta. Jest to dla mnie informacja, że konto było zamykane.
Jeśli chcesz się dodatkowo upewnić, to po otrzymaniu przelewu można zadzwonić na infolinię i dopytać, czy wszystko przebiegło zgodnie z planem.

A co, jeśli mam aktywną lokatę?

Dowiedziałem się w BOŚ, że lokata jest traktowana jako niezależny produkt. Z tego wynika, że można zamknąć konto, a pozostawić aktywną lokatę. Czasem warunki prowadzenia lokaty były uzależnione od posiadania aktywnego konta osobistego lub karty. Przed złożeniem dyspozycji warto więc zadzwonić na infolinię i zapytać, jak sprawa się ma w przypadku Twojego depozytu.

Zwróć uwagę, czy w treści wypowiedzenia jest dyspozycja zamknięcia dostępu do bankowości internetowej. Wtedy obsługa lokaty będzie możliwa tylko w placówce.

Sprawdź dodatkowo, czy konto, które zamykasz nie było kontem docelowym do zwrotu środków z lokaty (kapitał i odsetki). Jeśli tak, trzeba poprosić bank o aktualizację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *