Porady

Jak zamknąć konto w Toyota Bank?

Spis treści:

  • Jak zamknąć kartę do konta w Toyota Bank?
  • Jak zamykamy konto w Toyota Bank?
  • Co musi zawierać wypowiedzenie umowy rachunku?
  • Czy zostawiać środki na rachunku?
  • Podajemy bankowi numer konta do zwrotu nadpłaty
  • Czy stracę dostęp do Systemu Bankowości Internetowej?
  • Skąd będzie wiadomo, że bank zamknął już konto?

Jak zamknąć kartę do konta w Toyota Bank?

Zacznę od tego, że karta zastrzeżona jest automatycznie wznawiana. Czy chcemy, czy nie, bank wydaje nową.

Aby zastrzec kartę, trzeba zadzwonić na numer infolinii banku:801 900 700 lub +48 22 488 55 50

Po wybraniu cyfry 3 (“zastrzeż kartę”) zostanie przyjęta nasza dyspozycja.

Zastrzeżonej karty nie trzeba odsyłać do banku. Wystarczy samodzielnie zniszczyć.

Definitywna rezygnacja z karty (bez wznawiania) jest możliwa tylko po złożeniu pisemnego wypowiedzenia, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Czy jednak warto zastrzegać kartę, jeśli planujemy następnie zamknąć konto?
Niekoniecznie.

Podczas wypowiadania umowy rachunku jednocześnie jest rozwiązywana umowa o kartę, a sama karta jest prowadzona bezpłatnie. I tylko aktywnie z niej korzystając możemy uniknąć opłaty za prowadzenie konta.

Jak zamykamy konto w Toyota Bank?

Listowne wypowiedzenie umowy rachunku należy przesłać na adres banku:
Toyota Bank Polska S. A.
ul. Postępu 18b
02-676 Warszawa
dział Back Office

Pismo można też zanieść osobiście pod powyższy adres, a konkretnie do Budynku Orion, na 3 piętro, w godz. 8.30-16.30.

AKTUALIZACJA:
Ostatnio po cichu bank wprowadził możliwość zamknięcia konta przez internet.

Wysyłając wypowiedzenie na adres: [email protected]

Co musi zawierać wypowiedzenie umowy rachunku?

1.Dane osobowe,

2.Identyfikator klienta,

3.PESEL

4.Dyspozycję rozwiązania umowy, czyli stwierdzenie: “Wypowiadam umowę rachunku bankowego o numerze XXXXX”. Ja dla pewności dopiszę dyspozycję rozwiązania umowy karty.

5.Numer rachunku bankowego do przelania nadwyżki środków.

Pismo powinno być podpisane zgodnie z wzorem złożonym przy podpisywaniu umowy. Wniosek z niezgodnym podpisem zostanie odrzucony.

Wypowiedzenia do banku wysyłam z reguły poleconym z potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu wiadomo, kiedy pismo dotarło i rozpoczyna się 30-dniowy okres wypowiedzenia.

W tym przypadku bank zachowuje się dość elegancko, bo sam wysyła do nas SMS-a potwierdzającego przyjęcie dyspozycji.

Czy zostawiać środki na rachunku?

Bezwarunkowo trzeba zostawić tyle, aby wystarczyło na pokrycie wszystkich opłat i należności wobec banku. Żaden bank nie zamknie konta, na którym jest debet.

Ja zazwyczaj zostawiam równowartość opłat plus niewielką nadwyżkę (max. kilka złotych).

Podajemy bankowi numer konta do zwrotu nadpłaty

Tam wrócą pozostawione środki. Ale nawet jeśli nie zostawiany na koncie nadpłaty, to i tak warto podać numer konta w innym banku.

Dlaczego? Gdyż nic na tym nie tracimy, a możemy coś zyskać. 

Bank pobiera opłatę za prowadzenie rachunku w pierwszym dniu roboczym nowego miesiąca, ale zwraca klientom część opłaty za niewykorzystany okres. Muszę przyznać, że rzadko można się spotkać z tak skrupulatnym podejściem.

Po drugie, razem z kontem z automatu zamykane są też lokaty, a zgromadzone środki wracają na rachunek przeznaczony do likwidacji. Jeśli podajemy numer konta do zwrotu nadpłaty, trafią tam więc bezpośrednio także środki z zamykanej lokaty.

Czy stracę dostęp do Systemu Bankowości Internetowej?

W okresie wypowiedzenia można się logować do systemu transakcyjnego banku. Tracimy dostęp wraz z likwidacją rachunku, po zakończeniu okresu wypowiedzenia. Warto wcześniej wyeksportować historię operacji dokonywanych na rachunku, dzięki temu zachowujemy np. potwierdzenia wykonania ważnych przelewów.

Skąd będzie wiadomo, że bank zamknął już konto?

Konto zostanie zamknięte po 30 dniach, licząc od momentu wpłynięcia do banku naszego wypowiedzenia.

Trzeba podkreślić, że Toyota Bank, jako jeden z nielicznych banków, wydaje klientom bezpłatne potwierdzenie likwidacji rachunku.

Należy tylko stosowną prośbę zamieścić w wypowiedzeniu konta. Potwierdzenie (z pieczęcią i podpisem pracownika) bank wyśle nam listownie na adres korespondencyjny. Dodatkowo otrzymałem SMSem informację o przyjęciu i zakończeniu zgłoszenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *